Muziek uitMuziek aan
Impressum

 

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Returnity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Returnity behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Returnity of haar licentiegevers. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Returnity worden verveelvoudigd. Mocht Returnity op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend materiaal of links op de site, dan heeft Returnity het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 

Muziek op de website met dank aan Matias Aguayo en het Musiclabel KOMPAKT
www.tonspion.de/musik/matias-aguayo
www.kompakt.fm

 

returnity The NATURAL KICK!